Ski Jumping

กีฬา สกีกระโดดไกล (Ski Jumping) เป็นกีฬาฤดูหนาวที่ถูกบรรจุลงในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นทุก 4 ปี ลักษณะของกีฬาฤดูหนาวจะจัดขึ้นในประเทศที่มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นและปกคลุมไปด้วยหิมะ และมีก๊ฬาที่จัดแข่งคือ สกี กระโดดไกล ที่ดูแลโดย สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) ซึ่งได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการแข่งขันสกี กระโดดไกลในทุกการแข่งขัน และยังดู แลนักสกีจากทั่วโลกในการแข่งขันอีกด้วย

Furano

เป็นลานสกีครบวงจรที่ครบเครื่องทั้งการเล่นสกี และการจัดกิจกรรมมากมาย ให้ท่านได้ร่วมสนุกการพักผ่อน ลานสกรีที่นี่มีขนาดที่กว้างขวาง ภูเขาถึง 3 ลูก หิมะที่นี่มีชื่อเรียกว่า Powder snow ที่มีลักษณะเป็นปุยหิมะซึ่งนุ่มและเบาจนเหลือเชื่อ ลานสกีของที่นี่นับว่ามีความปบอดภัยในการเล่นสูง เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ ตลอดเวลา และยังมีสวนสนุกอย่าง เครยอนชินจังคิดส์พาร์ค ที่คอยต้อนรับเด็กๆ ท่ามกลางหิมะขาว

latest blog posts

Read our blog and get an update on every Trips and Tours.